DOGOVORITE SE Z NAMI ZA OGLED IN SVETOVANJE

GARANCIJSKI POGOJI

Garancijski pogoji podjetja Horti Kult d.o.o. veljajo ob doslednem upoštevanju navodil za
vzdrževanje.
Izvajalec del Horti Kult d.o.o. izjavlja, da so rastline in ves sadilni material primerni za naše klimatske razmere. Rastline so kvalitetne in pridelane v skladu z drevesničarskimi normativi evropske unije.
Morebitne reklamacije glede kvalitete in števila upoštevamo samo pisno, najkasneje 7 dni po opravljeni storitvi. Za rastline, za katere ni možno ugotoviti vzroka propada, priznamo v podjetju Horti Kult d.o.o. reklamacijo v višini 50 % prodajne vrednosti v obdobju enega leta (1 leto).

Podjetje Horti Kult d.o.o. nudi strankam polletno garancijo na vse posajene rastline, ki pa se je ne upošteva, če se ugotovi zanemarjanje rastlin in neustrezna nega s strani stranke (premalo zalite na novo posajene rastline itd.).

Garancije se tudi ne upošteva, če stranka ne obvesti podjetja Horti Kult d.o.o. takoj, ko opazi, da se stanje rastline slabša, temveč čaka, da rastlina propade. V takšnem primeru se namreč ne more ugotoviti, ali je rastlina odmrla zaradi bolezni ali zaradi nevestne oskrbe s strani stranke (npr. premalo zalivanja). Na rastline, za katere Horti Kult d.o.o. prizna garancijo, se mora Horti Kult d.o.o. odzvati in zamenjati rastlino v roku 1. meseca po pisnem pozivu stranke.
Popolno garancijo na posajene rastline podjetje Horti Kult d.o.o. nudi ob pogojih, da 1 leto vrt tudi strokovno vzdržuje.

Reklamacij za rastline, ki odmrejo zaradi mehanskih poškodb in zunanjih vplivov, kot so pozeba, žled, voluhar, plesni, škodljivci ali zaradi neustrezne oskrbe, v podjetju Horti Kult d.o.o. ne upoštevamo.
V primeru, ko se rastlino že posadi na prvotno dogovorjeno mesto v vrtu in stranka spremeni svojo željo ter želi, da se dotično rastlino presadi na drugo lokacijo, odgovornost v primeru propada rastline nosi stranka.
Ko so rastline enkrat posajene, jih ni več možno menjati za rastline druge vrste.

Blago je last podjetja Horti Kult d.o.o. dokler račun ni v celoti poravnan.
V primeru neplačila računa v dogovorjenem roku si podjetje Horti Kult d.o.o. pridržuje
pravico do odvzema posajenih rastlin.

Garancijski pogoji sprejeti 19.10.2012.

    Ime in priimek:

    Email:

    Sporočilo: